Strona główna

Poniższy opis został przetestowany na Symbianie w wersji S60v5.

W celu podłączenia telefonu z systemem Symbian S60 wymagana jest instalacja certyfikatu,
który należy pobrać ze strony: http://eduroam.po.opole.pl/images/certyfikat/certyfikat.der

Instalacja certyfikatu w telefonie

Do pobrania certyfikatu niezbędny jest komputer z dostępem do internetu oraz podłączenie telefonu do komputera,
lub przekopiowanie ściągniętego certyfikatu na kartę pamięci w telefonie. Po przekopiowaniu pliku (certyfikat.der)
na kartę pamięci w telefonie należy z poziomu telefonu (Menu -> Organizator -> Menadżer plików), odnaleźć plik certyfikatu
i po zaznaczeniu go wybrać Opcje -> Otwórz, a następnie ponownie Opcje -> Zapisz oraz wychodzimy z menu.

Wybieramy Menu -> Narzędzia -> Ustawienia -> Ogólne -> Zabezpieczenia -> Zarządzanie certyfikatami -> Certyfikaty autoryzacji.
Wybieramy certyfikat USERTrust RSA Certification Authority, zaznaczamy go, wybieramy Opcje -> Ust. Zabezpieczeń
i ustawiamy na Tak wszystkie pozycje (Internet, Sprawdzenie certyfikatu online, VPN). Wychodzimy z menu.

Aby korzystać z połączenia, należy stworzyć punkt do dostępu do sieci WiFi dla połączenia z eduroam.

W tym celu w telefonie wybieramy:

Menu -> Ustawienia -> Łączność -> Sieci docelowe-> Internet
Opcje -> Nowy punkt dostępu, wybieramy WiFi i wpisujemy następujące dane:

Nazwa połączenia: eduroam

Następnie zaznaczymy i klikamy opcje

Nośnik danych: WiFi
Nazwa sieci WiFi: eduroam (małymi literami)
Status sieci: Publiczna
Tryb sieci WiFi: Infrastruktura
Tryb zabezp. WiFi: WPA2

Wybieramy Ust. Zabezp. WiFi

WPA/WPA2: EAP

Ust. EAP plug-in, wybieamy EAP-PEAP -> Opcje -> Włącz, a w analogiczny sposób wyłączamy wszystkie pozostałe opcje. Następnie na EAP-PEAP wybieramy Opcje -> Edytuj i ustawiamy poniższe parametry:

Certyfikat osobisty: Nieokreślono
Certyfikat autoryzacji: USERTrust RSA Certification Authority
Nazwa użytkownika w użyciu: Ust. przez użytkownika
Nazwa użytkownika: student@student.po.edu.pl lub (dla pracowników PO) pracownik@po.edu.pl
Domena w użyciu: Ust. przez użytkownika
Obszar: (puste)

Następnie przechodzimy do zakładki EAP (joystick w prawo) i włączamy opcje EAP-MSCHAPv2

(Opcje -> Włącz), a w analogiczny sposób wyłączamy wszystkie pozostałe (Opcje -> Wyłącz)

Zaznaczamy opcje EAP-MSCHAPv2 i wybieramy Opcje -> Edytuj, a nasŧepnie ustawiamy:

Nazwa użytkownika: student@student.po.edu.pl lub (dla pracowników PO) pracownik@po.edu.pl

Żadanie hasła: nie
Hasło: wpisujemy hasło do naszego konta

Wychodzimy z menu. Połączenie do sieci eduroam jest skonfigurowane.