Strona główna

Uwaga pracownicy! Zmiana sposobu logowania

W dniu 20.05.2019r. o godzinie 18.00 uruchomiono nowy system pocztowy i został ujednolicony sposób logowania się do systemów Uczelnianych.

W związku z tym od  ww. daty należy używać jako login adresu e-mail z domeną "po.edu.pl" oraz hasła do portalu ePracownik.

W zakładce Konfiguracja są już nowe automatyczne konfiguratory dla systemów operacyjnych z rodziny Windows.

Uaktualnione są również opisy konfiguracji dla systemu Linux oraz urządzeń mobilnych.

Uwaga! Nowy certyfikat

Z powodu utraty ważności certyfikatu służącego do połączenia się z siecią eduroam, został zainstalowany nowy.

W celu bezproblemowego korzystania z sieci eduroam należy:

  • zainstalować ręcznie nowy certyfikat na używanych urządzeniach

lub

  • pobrać automatyczny instalator, który wykona powyższe kroki automatycznie

Instalatory dla systemów z rodziny Windows są do pobrania na naszej stronie.
Dla innych systemów instalatory można pobrać z https://cat.eduroam.org/

Uwaga! Nowe automatyczne instalatory

Są już do pobrania nowe instalatory rozwiązujące problem z połączeniem się do sieci eduroam dla wszystkich systemów z rodziny Windows.

Modernizacja sieci bezprzewodowej

Od dnia 1 lipca 2016 jest przeprowadzana wymiana sprzętu obsługującego sieć bezprzewodową eduroam.
Nowe urządzania pracują standardzie 802.11n w paśmie 2,4 GHz oraz 802.11ac w paśmie 5 GHz.

W związku z prowadzonymi pracami w okresie wakacyjnym mogą wystąpić krótkie przerwy w dostępie do sieci bezprzewodowej eduroam.

Sieć WiFi dla doktorantów

Od dnia 18.03.2013r. doktoranci będą mieli możliwość korzystania z sieci eduroam.

Więcej informacji w zakładce aktywacja.

Zmiana standardu szyfrowania

Pojawiły się doniesienia o wykryciu pewnych słabości WPA pozwalających na zdeszyfrowanie niewielkich pakietów danych.

Tych słabości nie ma WPA2 (802.11i) i aktualny regulamin eduroam nakazuje stosowanie właśnie tego rozwiązania.

W związku z tym w dniu 01.02.2013r. nastąpi zmiana standardu szyfrowania na WPA2/AES dla całej sieci eduroam na PO.

W zakładce Konfiguracja pojawią się automatyczne konfiguratory dla systemów operacyjnych z rodziny Windows, które

ustawią prawidłowo połączenie do sieci eduroam z użyciem standardu WPA2/AES.

Uaktualnione zostaną również opisy konfiguracji dla systemu Linux oraz urządzeń mobilnych.

Sieć WiFi Politechniki Opolskiej

Aby ułatwić i jeszcze bardziej uprościć użytkownikom korzystanie z bezprzewodowego dostępu do Internetu (WiFi) na terenie obiektów Politechniki Opolskiej postanowiliśmy ujednolicić obecnie dostępne sieci i utworzyć jedną zgodną ze standardami projektu Eduroam.
Od dnia 1 października 2011 r. sieć widziana do tej pory pod nazwą PO-EDU-WIFI przestanie istnieć. Jedyną działającą siecią WiFi na całej uczelni będzie Eduroam.


logo_pionier

eduroam_logo