Strona główna

Usługa eduroam jest dostępna w poszczególnych lokalizacjach Politechniki Opolskiej:

ul. Katowicka 48
- Wydział Budownictwa i Architektury (wszystkie budynki), standard 802.11a/b/g/n/ac

ul. Luboszycka 7
- Wydział Ekonomii i Zarządzania (cały budynek), standard 802.11a/b/g/n/ac

ul. Luboszycka 7
- hala sportowa, standard 802.11a/b/g/n/ac

ul. Luboszycka 9
- WSM (cały budynek), standard 802.11a/b/g/n/ac

ul. Mikołajczyka 3, 5
- Wydział Mechaniczny (cały budynek), standard 802.11a/b/g/n/ac
- błonia PO, standard 802.11a/b/g/n

ul. Mikołajczyka 16
- Łącznik (cały hol oraz aule A, B i C), standard 802.11a/b/g/n/ac
- teren między akademikami, standard 802.11a/b/g/n

ul. Ozimska 75
- Instytut Matematyki, Fizyki i Chemii (cały budynek), standard 802.11a/b/g/n/ac

ul. Ozimska 75a
- Laboratorium Materiałów Budowlanych (cały budynek), standard 802.11a/b/g/n/ac

ul. Prószkowska 76
- II Kampus PO (bydynek nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 i hala sportowa), standard 802.11a/b/g/n/ac

ul. Sosnkowskiego 31
- Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki (cały budynek), standard 802.11a/b/g/n/ac
- Biblioteka Główna, standard 802.11a/b/g/n/ac

ul. Waryńskiego 4
- Centrum Nauka Biznes (cały budynek), standard 802.11a/b/g/n

ul. Kozielska 16 (Kędzierzyn-Koźle)
- Wydział Inżynierii Systemów Technicznych (cały budynek), standard 802.11a/b/g/n

Lista wszystkich lokalizacji punktów dostępowych eduroam w Opolu, jak również w innych miastach w kraju i na świecie
jest dostępna na stronie www.eduroam.pl