Usługa Eduroam działa w oparciu o Regulamin dostępny na stronie http://www.eduroam.pl.