Strona główna

Sieć eduroam działa w standardzie 802.11a/b/g/n/ac (standard dostępu jest zależny od lokalizacji)
i oferuje dostęp do Internetu z maksymalną prędkością 866Mbit/s. Test prędkości

Po podłączeniu do sieci bezprzewodowej i odpowiedniej konfiguracji. Zostanie wyświetlone okno autoryzacji, na której użytkownik powinien podać prawidłowe dane logowania.

Zautoryzowani użytkownicy sieci mają dostęp do protokołów i usług działających na poniższych portach:

  • TCP: HTTP, HTTPS, SMTP, SMTPS, SMTP TTLS, POP3, POP3S, IMAP, IMAPS, IMAP3, FTP, PPTP, MS RDP, FRING, IPSec TCP, SIP
  • UDP: IPsec NAT-T, FRING, SIP
  • ESP
  • GRE