Strona główna

W dniu 20.05.2019r. o godzinie 18.00 uruchomiono nowy system pocztowy i został ujednolicony sposób logowania się do systemów Uczelnianych.

W związku z tym od  ww. daty należy używać jako login adresu e-mail z domeną "po.edu.pl" oraz hasła do portalu ePracownik.

W zakładce Konfiguracja są już nowe automatyczne konfiguratory dla systemów operacyjnych z rodziny Windows.

Uaktualnione są również opisy konfiguracji dla systemu Linux oraz urządzeń mobilnych.


logo_pionier

eduroam_logo