Strona główna

Z powodu utraty ważności certyfikatu służącego do połączenia się z siecią eduroam, został zainstalowany nowy.

W celu bezproblemowego korzystania z sieci eduroam należy:

  • zainstalować ręcznie nowy certyfikat na używanych urządzeniach

lub

  • pobrać automatyczny instalator, który wykona powyższe kroki automatycznie

Instalatory dla systemów z rodziny Windows są do pobrania na naszej stronie.
Dla innych systemów instalatory można pobrać z https://cat.eduroam.org/


logo_pionier

eduroam_logo